dsc00548_500

Nămhọc 2010-2011:

Hiệu trưởng: Đinh Bá Quang

Phó hiệu trưởng: Bùi Thị Hải Yến

 

Nămhọc 2009-2010:

Hiệu trưởng: Đinh Bá Quang

Phó hiệu trưởng: Bùi Thị Hải Yến

 

 

 

 

 

Nămhọc 2008-2009:

Hiệu trưởng: Đinh Bá Quang

Phó hiệu trưởng: Bùi Thị Hải Yến

 

Năm học 2007-2008

 Q. Hiệu trưởng: Bùi Thị Thuyết

Phụ trách chuyên môn: Bùi Thị Hải Yến

 

Từ năm học 2000-2001 đến năm học 2006-2007:

Hiệu trưởng: Trần Thị Ngân

Phó hiệu trưởng: Bùi Thị Thuyết