Năm học 2010-2011, trường TH Quang Phú sắp xếp đội ngũ thành các tổ chuyên môn như sau:

Tổ 1-2-3

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤPHẦN HÀNHGHI CHÚ
 1Phan Thị HươngTổ trưởngChủ nhiệm lớp 1A 
 2Trần Thị PhươngGiáo viênChủ nhiệm lớp 1B 
 3Đặng Thị Tuyết YênGiáo viênChủ nhiệm lớp 2A 
 4Phạm Thị Ngọc ThắngGiáo viênChủ nhiệm lớp 2B 
 5Nguyễn Thị ChiênGiáo viênChủ nhiệm lớp 2C 
 6Nguyễn Thị Lệ GiangGiáo viênChủ nhiệm lớp 3A 
 7Nguyễn Thị NhungGiáo viênChủ nhiệm lớp 3B 
 8Nguyễn Thị BéGiáo viênGiảng dạy bộ môn 

Tổ 4-5

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤPHẦN HÀNHGHI CHÚ
 1Phan Minh ĐứcGiáo viênChủ nhiệm lớp 4A 
 2Nguyễn Thị ThươngGiáo viênChủ nhiệm lớp 4B 
 3Nguyễn Thị Đức LộcGiáo viênChủ nhiệm lớp 5A 
 4Lê  Thị  Hương  GiangTổ trưởngChủ nhiệm lớp 5B 
 5Nguyễn Văn XửGiáo viênGiảng dạy bộ môn 
 6Nguyễn Thị XoànGiáo viênGiảng dạy bộ môn